פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום שישי, 30 באוגוסט 2013

פגמים בצוואה העלולים להביא לפסילתה, בבית המשפט

פגם בכשירות המצווה:
צוואה איננה יכולה להיערך על ידי קטין (מתחת לגיל 18), על ידי פסול דין, כגון אדם הלוקה בשכלו לקות כזו, אשר בגינה איננו מבין את משמעות מעשיו.
צוואה שנערכה על ידי אדם אשר עונה על אחד מהקריטריונים לעיל תהיה פסולה מחמת חוסר כושרו של המצווה לצוות גם אם היא עומדת בכל יתר הקריטריונים. חשוב לציין שגם צוואה אשר נערכה על ידי אדם אשר היה כל חייו כשיר מבחינה שכלית אולם בעת כתיבת הצוואה היה נתון להשפעת תרופות אשר שיבשו את דעתו, צוואתו תהיה פסולה. לדוגמא, אדם הלוקח תרופות נוגדות דיכאון, תרופות פסיכיאטריות וכד', העלולות להשפיע גם על שיקול הדעת של המצווה.