פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום ראשון, 4 באוגוסט 2013

הקדמה לפשיטת רגל - מושג ראשוני

לא אחת קורה שעסקים מתמוטטים בארץ. כאשר מדובר בחברה בע"מ גדולה, יחסית העובדים והבעלים של החברה אינם ניזוקים יחסית, מלבד אובדן מקום העבודה, האופציות ש"מתאדות" להן וכיוצ"ב, אבל אין הפונקציונרים, נושאי המשרות, ניזוקים אישית, בבחינת החוב של החברה בע"מ נשאר החוב של החברה, ועל הנושים להיפרע מתוך נכסי החברה ואין הנושים יכולים לרדת לנכסים הפרטיים של העובדים ו/או הבעלים של החברה (למעט במקרים של "הרמת מסך" בחברה בע"מ, ועל כך אפרט במאמר נפרד).


אך מה קורה כאשר מדובר בחברה בע"מ קטנה או בינונית, או בחברה שאינה בע"מ או בעוסק מורשה או בשותפות לא מוגבלת.... בכל המקרים הנ"ל, סביר להניח כי הבעלים של העסקים הנ"ל חתומים בערבות אישית, כלפי הספקים ונותני האשראי. במקרה כזה, החובות באים לפתחם של הבעלים עצמם, אשר עליהם לשאת בעצמם ומרכושם הפרטי, במלוא חובות העסק שקרס