פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום שישי, 27 בינואר 2017

מס רכישת דירת מגורים, כאשר לאחד מבני הזוג ישנה דירה נוספת

במאמר זה אסקור מקרה מציאותי, לפיו בני זוג רכשו דירת מגורים, כאשר לאישה זוהי דירת המגורים היחידה, ואילו הורי הבעל רכשו בעבור הבעל, דירת מגורים, טרם נישואיו.
המקרה הגיע לפתחו של בית המשפט המחוזי בחיפה, כאשר בני הזוג טוענים לשיטת חישוב מס רכישה אחת, ופקיד שומה חדרה, טוען לשיטת חישוב שונה, המעלה את סכום מס הרכישה שעל בני הזוג לשלם, בעשרות אלפי ₪.


עובדות המקרה (ברייר ואח' נ' מיסוי מקרקעין חדרה – בית המשפט המחוזי בחיפה):

1.        בני הזוג רכשו דירה בשנת 2012, בסך של 3,000,000 ₪.

2.        קודם לנישואי בני הזוג, רכש הבעל דירת מגורים על שמו בלבד (במימון הוריו).

3.        בני הזוג הגישו שומת מס רכישה עצמית, כאשר הנחתם הייתה כי כל אחד מהם רכש מחצית מהדירה, בסך של 1,500,000 ₪. משכך, חישבו בני הזוג כי על הבעל לשלם מס רכישה בגין דירה שניה, על חלקו בדירה, ואילו בעבור חלקה של האישה בדירה, ביקשו בני הזוג את ההקלות המגיעות לרוכש דירת מגורים יחידה.

4.        רשויות מס שמח חדרה דחו את חישוב בני הזוג, והוציאו להם שומה לפי מיטב השפיטה. השומה חושבה בשני שלבים: ראשית, חישוב המס על דירה יחידה על כל סכום הרכישה וחלוקת סכום המס לשניים (להלן: "הסכום הראשון").

בשלב השני, חישבו רשויות המס את מס הרכישה על כל הדירה בכללותה, כאילו הייתה זו דירה שניה, ואת סכום המס חילקו בשניים (להלן: "הסכום השני"). 

השומה לפי רשויות המס הייתה חיבור של שני הסכומים יחד, הסכום הראשון והסכום השני. סכום המס אפוא, היה גבוה בעשרות אחוזים מחישוב מס הרכישה שנעשה על ידי בני הזוג.

משכך, ערערו בני הזוג על החלטת רשויות המס, בפני ביהמ"ש המחוזי. בית המשפט המחוזי דחה את ערעור בני הזוג וקבע כי צדק פקיד שומה חדרה בצורת חישוב המס.

אם כך, כאשר בני זוג רוכשים דירת מגורים, ולאחד מהם כבר ישנה דירת מגורים על שמו, גם אם דירה זו נרכשה טרם הנישואין ובמימון ההורים, שיטת חישוב מס הרכישה תהיה, כדלקמן:

·         יש לחשב תחילה את מס הרכישה, לפי כל שווי הדירה, כאילו הייתה זו הדירה היחידה של בני הזוג. את התוצאה יש לחלק לשניים.

·         לאחר מכן, יש לחשב את מס הרכישה, לפי שווי הדירה כולה, כאילו הייתה זו דירה שנייה של בני הזוג.  את התוצאה יש לחלק לשניים.

·         יש לחבר את שני הסכומים יחדיו – זה יהיה מס הרכישה הסופי שיחול על בני הזוג, בגין רכישת הדירה.