פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

איך לנהל עסק ? חברה בע"מ או עוסק מורשה:

אתחיל בהמלצה טובה לכל יזם המתכנן להקים עסק חדש: רצוי מאוד, כבר טרם הקמת העסק וכאשר העסק הינו בתחילת דרכו, להפריד כמה שיותר את נכסי העסק מהנכסים הפרטיים של בעליו. הפרדת נכסים זאת חיונית ביותר, במקרה של קריסת העסק, כאשר במקרה כזה, תהיה מטרת בעל העסק, להגן על נכסיו האישיים, ככל האפשר, בעוד שמטרת הנושים תהיה ירידה לנכסיו האישיים של בעל העסק, עד כדי פירעון מלוא חובות בעל העסק כלפי נושיו.
ולכן, במידה והדבר מתאפשר, מומלץ מאוד לנהל את העסק במסגרת של חברה בע"מ – בעירבון מוגבל. מוגבל למה ?
מוגבל לנכסים הרשומים על שם החברה, וללא ירידה לנכסים האישיים של בעל החברה, בשל חובות שהחברה יצרה.
במידה והעסק המאוגד כחברה בע"מ יקלע לקשיים כלכליים, יוכל בעל העסק להחליט האם כדאי לו "להביא כסף מהבית" על מנת לעזור לעסק. כסף זה יש להזרים לחברה כ"הלוואת בעלים" ולא כ"השקעה" (על ההבדלים בין "הלוואת בעלים" ל"השקעה", ארחיב במאמר נפרד).
במידה והעסק המאוגד כחברה בע"מ קורס, מחמת כל סיבה שהיא: ניהול כושל, מוצר גרוע, התמוטטות של לקוח גדול, כניסת מתחרים, מוצר חלופי, עוקץ שעשה לקוח גדול או דירקטור או בעל תפקיד בחברה (ראה: התמוטטות הבנק למסחר, בשל עוקץ שעשתה פקידה...), הנושים יגישו תביעה כנגד החברה, ולא יוכלו לתבוע את הבעלים של החברה או את בעלי המניות, למעט במקרים חריגים (על כך אדבר במאמר נפרד בנושא "הרמת מסך בתאגיד").
כמו כן, מבחינת ניהול המו"מ למול הנושים, כאשר העסק מאוגד כחברה בע"מ, כלומר הנושים יכולים להיפרע רק מהנכסים הרשומים על שם החברה, יוכל בעל העסק לנהל את המשא ומתן מעמדה נוחה יותר, ולא כאשר ראשו הפרטי מונח תחת גרדום הנושים.

יתרונות נוספים לניהול העסק כחברה בע"מ:
א.      יתרון תדמיתי: מקובל ונהוג כי עסקים רציניים מנוהלים תחת המטריה של חברה ולא כעוסק מורשה. עסק המנוהל תחת עוסק מורשה, נתפש תדמיתית (לא תמיד בצדק) כעסק קטן, עסק של אדם אחד. העניין הזה הוא כמובן תדמיתי, שכן בפועל ישנם עסקים המנוהלים תחת עוסק מורשה והם עסקים רציניים ביותר ומצד שני ישנם עסקים המנוהלים תחת חברה בע"מ והם עסקים קיקיוניים. אבל, כידוע, אין מציאות אובייקטיבית, ומה שקובע זו התפישה הקוגניטיבית – פסיכולוגית של ציבור הלקוחות הפוטנציאלי של העסק.
 לעניין זה, רוב משרדי עורכי הדין בארץ מנוהלים כעוסק מורשה, בין היתר, בשל העובדה כי עורכי דין ורואי חשבון לא רשאים להתאגד תחת חברה בע"מ (רצון המחוקק שעורך הדין / רואה החשבון יהיה חשוף אישית לחובות העסק, על מנת להגביר את חובת הזהירות של עורך הדין / רואה החשבון). 
ב.  כאשר העסק גדל ומספר העובדים בו עולה, קל יותר למנהלים לנהל את העסק כאשר הוא מאוגד במסגרת חברה בע"מ. 
ג.      מבחינה חוקית, כאשר העוסק המורשה נפטר, גם העסק של העוסק המורשה "נפטר" יחד עימו, ועל מנת להמשיך ולקיים את העסק, על שאר היורשים לפתוח עוסק מורשה חדש על שם מי מהם.
מאידך גיסא, כאשר מנכ"ל חברה נפטר, החברה ממשיכה להתקיים, וניתן להעביר בה את השליטה ליורשים ע"י העברת מניות החברה אליהם. 
ד.  מבחינת מיסוי, המס על חברה נמוך יותר מהמס המוטל על עוסק מורשה. מאידך, הוצאות הנהלת החשבונות של חברה גדולים יותר, וכן חברה צריכה גם לשלם אגרת חברות לרשם החברות, פעם בשנה. 
ה.  חברה מאפשרת גיוס משקיעים ביתר קלות, גם כאשר היא חברה פרטית (לעומת חברה ציבורית המונפקת בבורסה), וזאת ע"י מכירת מניות החברה למשקיע. 
וישנן עוד יתרונות רבים לחברה, בתלוי בגודלה, בייעודה, ברצונה לגייס הון וכיוצ"ב.

חסרונות לניהול העסק כחברה בע"מ:
א.  כאמור לעיל, עלות הנהלת החשבונות יקרה יותר בחברה, לעומת עלות ניהול החשבונות של עוסק מורשה.  
ב.      על חברה להגיש דוחות לרשם החברות, לשלם אגרת רשם החברות פעם בשנה, דוחות חברה חייבים להיות חתומים ע"י רו"ח (ולא די ביועץ מס או מנהל חשבונות), כל החלטה בחברה צריכה להיות מגובה בפרוטוקול, חתום ומאומת ע"י מנהל האסיפה של בעלי המניות ורצוי מאוד, גם מאומת ע"י עורך הדין המלווה את החברה.


אלו בגדול חסרונות הקמת החברה, כאשר לעניות דעתי ולמרות החסרונות הנ"ל, עדיף ורצוי להקים חברה בע"מ על פני ניהול העסק תחת עוסק מורשה, ולו בשל ההגנות שנותנת חברה בע"מ על מנהליה ועל רכושם הפרטי.  אין תגובות:

פרסום תגובה