פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום שישי, 30 באוגוסט 2013

פגמים בצוואה העלולים להביא לפסילתה, בבית המשפט

פגם בכשירות המצווה:
צוואה איננה יכולה להיערך על ידי קטין (מתחת לגיל 18), על ידי פסול דין, כגון אדם הלוקה בשכלו לקות כזו, אשר בגינה איננו מבין את משמעות מעשיו.
צוואה שנערכה על ידי אדם אשר עונה על אחד מהקריטריונים לעיל תהיה פסולה מחמת חוסר כושרו של המצווה לצוות גם אם היא עומדת בכל יתר הקריטריונים. חשוב לציין שגם צוואה אשר נערכה על ידי אדם אשר היה כל חייו כשיר מבחינה שכלית אולם בעת כתיבת הצוואה היה נתון להשפעת תרופות אשר שיבשו את דעתו, צוואתו תהיה פסולה. לדוגמא, אדם הלוקח תרופות נוגדות דיכאון, תרופות פסיכיאטריות וכד', העלולות להשפיע גם על שיקול הדעת של המצווה.

פגם צורני:
בעקבות שינויי חקיקה שנעשו בשנים האחרונות, וכן בעקבות פסיקה תקדימית של בתי המשפט,  לשופט ישנה הסמכות לאשר צוואה גם אם נפלו בה פגמים מבחינה צורנית, כגון היעדר תאריך או חתימה. על אף האמור לעיל, ביהמ"ש לא יאשר כל צוואה אשר נפלו בה פגמים, והדבר, כאמור, נתון לשיקול דעתו של השופט ולאיכות טענותיו של עורך הדין המייצג את היורש המבקש את הפסילה.  לעניין פסלות צוואה שנערכה בכתב יד, אך הייתה חסרה חתימה ותאריך, ראו פסק דין קניג נגד כהן – חשיבות חתימה ותאריך על צוואה בכתב יד
. בפס"ד קניג נ' כהן, ביקש בעלה של המנוחה, לפסול את צוואתה וזאת מאחר והייתה ערוכה בכתב יד ולא הופיעו בה חתימה או תאריך. ביהמ"ש פסל את הצוואה על אף שפעולה זו נגדה את רצון המנוחה.

פגם הנוגע להשפעה בלתי הוגנת של יורש על המצווה בצוואה:
במידה והצוואה מזכה את מי שלקח חלק בכתיבתה, הדבר עלול להוות עילה רצינית ביותר לפסילתה של הצוואה. הוראה זו באה למנוע מצב בו יורש יגרום למצווה לרשום צוואה לטובתו. על מנת למנוע מקרה מסוג זה, חשוב מאוד לערוך את הצוואה מול עו"ד, כאשר אין איש נוסף נוכח בחדר, מלבד העדים, וכאשר תהליך הקראת וחתימת הצוואה מצולם ומוקלט
. לעניין זה, ראו מאמרי תיעוד מצולם ומוקלט שלעריכת צוואה ואישורה.

 

פגם הנוגע לנסיבות עריכת הצוואה:
במקרים בהם קרובי משפחתו של המנוח יוכיחו כי הצוואה נערכה תחת איום, השפעה בלתי הוגנת, אי כשירות של המצווה, טעות, תחבולה, תרמית, נטילת חלק של יורש בעריכת הצוואה, בייעוץ "אגרסיבי" למצווה וכדומה, רשאי יהיה בית המשפט, להורות על בטלות הצוואה. לעניין זה, ראו
פסק דין עזבון המנוח אבן צור - פגמים המביאים לכדי ביטול צוואה.
 

אין תגובות:

פרסום תגובה