פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום ראשון, 4 באוגוסט 2013

הקדמה לפשיטת רגל - מושג ראשוני

לא אחת קורה שעסקים מתמוטטים בארץ. כאשר מדובר בחברה בע"מ גדולה, יחסית העובדים והבעלים של החברה אינם ניזוקים יחסית, מלבד אובדן מקום העבודה, האופציות ש"מתאדות" להן וכיוצ"ב, אבל אין הפונקציונרים, נושאי המשרות, ניזוקים אישית, בבחינת החוב של החברה בע"מ נשאר החוב של החברה, ועל הנושים להיפרע מתוך נכסי החברה ואין הנושים יכולים לרדת לנכסים הפרטיים של העובדים ו/או הבעלים של החברה (למעט במקרים של "הרמת מסך" בחברה בע"מ, ועל כך אפרט במאמר נפרד).


אך מה קורה כאשר מדובר בחברה בע"מ קטנה או בינונית, או בחברה שאינה בע"מ או בעוסק מורשה או בשותפות לא מוגבלת.... בכל המקרים הנ"ל, סביר להניח כי הבעלים של העסקים הנ"ל חתומים בערבות אישית, כלפי הספקים ונותני האשראי. במקרה כזה, החובות באים לפתחם של הבעלים עצמם, אשר עליהם לשאת בעצמם ומרכושם הפרטי, במלוא חובות העסק שקרס
.


כך, ולדוגמא בעל עסק שקרס (לקוח שעורך הבלוג טיפל בו אישית), לצורך העניין נכנס אותו משה, אשר ניהל עסק בפריסה ארצית של עבודות עפר לבניין, אך למרות זאת ומשום שהעסק שלו הוגדר על ידי הבנקים נותני האשראי, כעסק קטן – בינוני, נדרש משה לחתום ערבות אישית על כל שקל מימון שהעסק שלו קיבל מהבנקים. כאשר העסק של משה קרס ולא יכל לעמוד בהחזר החובות השוטפים, תבעו הבנקים הן את העסק (שהיה מאוגד כחברה בע"מ) והן את משה, שכן הוא היה הבעלים של העסק.


במקרה הנ"ל, הבנקים זירזו את נפילת החברה של משה, שכן ברגע שהם "הריחו" שהחברה נקלעה לקשיים, הם ניצלו את סעיף הפירעון המיידי הסטנדרטי בהסכמי הלוואות, אשראי ומימון, והעמידו את כל ההלוואה לפירעון מיידי, דבר שגם בימים כתיקונם, לא יכלה לעמוד בו החברה של משה, שאם כן יכלה לעמוד בכך, לא הייתה נזקקת למימון מהבנקים מלכתחילה.


משכך, נקלע אדון משה למצב בו הוא היה חייב מעל 5 מיליון ₪ לבנקים, כאשר אין לו אפשרות לשלם סכום זה מקופת העסק שקרס, ומשכך, שלחו הנושים ידם אל כיסו הפרטי.
במקרה  כזה, לא נותרה לידידנו משה ברירה אלא ללכת להליך של פשיטת רגל.


מהי פשיטת רגל וכיצד ניגשים להליך:
ראשית, כמובן שרצוי מאוד להיות מלווה, למן הצעד הראשון, בעורך דין מקצוען בתחום פשיטות הרגל, ולא להתפתות לליווי לא מקצועי ולא חוקי של קווצ'רים למיניהם, המציעים ליווי כזה באינטרנט.

שנית, ובגדול מאוד, יש לעשות הערכה ראשונית של כל הנכסים העומדים לרשות בעל העסק ועל שם מי הם רשומים במרשמים השונים וזאת במטרה ולהציל כמה שיותר נכסים, טרם הנושים ישימו עליהם את ידם.

כספים נזילים שטרם עוקלו והמצויים בבנקים, יש להוציאם במזומן ולהפקידם בידי צד ג' אמין למשמרת. רכבים וכלי עבודה כבדים ממונעים, יש לאחסנם במחסן שלא היה בשימוש רגיל, כאשר העסק תפקד, ולעשות זאת עם כמה שפחות "עקבות" וזאת על מנת שנושים לא יעשו דין לעצמם ויחרימו על דעת עצמם רכבים אלו כעירבון לחובם.

כל נכס בעל ערך, יש לשנות מיקומו למיקום בלתי ידוע לנושים. לעניין זה ובמקרה של מיודענו משה הנ"ל, הגיעו נושים לאתר הבנייה בהם היו רכבי וכלי העבודה של החברה, ופשוט לקחו אותם על דעת עצמם, ללא צו של בית משפט או הוצאה לפועל, ורק לאחר שהחרימו ציוד זה, פנו אל משה והודיעו לו כי רכושו בידם ובאם לא ישלם להם את חובם תוך מספר ימים, יחרימו את ציודו לצמיתות.

שלישית ושוב בגדול מאוד, יש להגיש בקשה מפורטת מאוד לידי הכונס הרשמי במחוז הרישום של המבקש, בהתאם לרישום העדכני של המבקש במשרד הפנים. לאחר מכן, יש לפתוח תיק מתאים לפשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, בעל הסמכות המקומית.


מכאן ואילך, נא קראו את המאמר עשרת הצעדים הראשונים בהליך פשיטת רגל וכינוס נכסים המופיע בבלוג זה, וכמובן, אתם מוזמנים לשלוח אל מנהל האתר מייל לכתובת Advganon@gmail.com

עוד על מצוקת האשראי של העסקים הקנים והבינוניים - ראה באתר המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. (אני בעצמי מתעדכן במצב הכלכלי של העסקים הקטנים, בין היתר גם באמצעות אתר זה).