פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

איך לנהל עסק ? חברה בע"מ או עוסק מורשה:

אתחיל בהמלצה טובה לכל יזם המתכנן להקים עסק חדש: רצוי מאוד, כבר טרם הקמת העסק וכאשר העסק הינו בתחילת דרכו, להפריד כמה שיותר את נכסי העסק מהנכסים הפרטיים של בעליו. הפרדת נכסים זאת חיונית ביותר, במקרה של קריסת העסק, כאשר במקרה כזה, תהיה מטרת בעל העסק, להגן על נכסיו האישיים, ככל האפשר, בעוד שמטרת הנושים תהיה ירידה לנכסיו האישיים של בעל העסק, עד כדי פירעון מלוא חובות בעל העסק כלפי נושיו.
ולכן, במידה והדבר מתאפשר, מומלץ מאוד לנהל את העסק במסגרת של חברה בע"מ – בעירבון מוגבל. מוגבל למה ?

יום שישי, 30 באוגוסט 2013

פגמים בצוואה העלולים להביא לפסילתה, בבית המשפט

פגם בכשירות המצווה:
צוואה איננה יכולה להיערך על ידי קטין (מתחת לגיל 18), על ידי פסול דין, כגון אדם הלוקה בשכלו לקות כזו, אשר בגינה איננו מבין את משמעות מעשיו.
צוואה שנערכה על ידי אדם אשר עונה על אחד מהקריטריונים לעיל תהיה פסולה מחמת חוסר כושרו של המצווה לצוות גם אם היא עומדת בכל יתר הקריטריונים. חשוב לציין שגם צוואה אשר נערכה על ידי אדם אשר היה כל חייו כשיר מבחינה שכלית אולם בעת כתיבת הצוואה היה נתון להשפעת תרופות אשר שיבשו את דעתו, צוואתו תהיה פסולה. לדוגמא, אדם הלוקח תרופות נוגדות דיכאון, תרופות פסיכיאטריות וכד', העלולות להשפיע גם על שיקול הדעת של המצווה.

יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

האם יש בפטירת חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל, כדי להפסיק את הליכי פשיטת הרגל ?

עקרונית, פטירת החייב אינה מונעת אפשרות של פתיחה בהליכי פשיטת רגל, כנגד עיזבונו של החייב, ואין בפטירה בכדי להפסיק את הליכי פשיטת הרגל, העומדים ותלויים כנגד החייב, אלא על הנושים לבקש להעתיקם לעיזבון החייב.

לעניין זה, יש לראות את אשר קובעת הפקודה:

פקודת פשיטת הרגל, קובעת בסעיף 202 (א), כי:

"נפטר חייב והיה לנושהו חוב שניתן להסמיך עליו בקשת פשיטת רגל נגד החייב אילו היה בחיים, רשאי הוא להגיש לבית המשפט בקשה לצו שעל פיו ינוהל עזבונו של החייב לפי דיני פשיטת רגל (להלן בסימן זה - צו ניהול)".

יום חמישי, 8 באוגוסט 2013

העסק התמוטט ! איחוד תיקים או פשיטת רגל ?

עד עכשיו פרסמתי מאמרים, מה עושים כאשר מגיעים לפשיטת רגל, כיצד מתמודדים, כיצד "משריינים" חלק מהנכסים מפני הנושים וכדומה.
עתה, במאמר זה אני אקח צעד אחד אחורה, שנתיים – שלוש, לפני פשיטת הרגל הלכה למעשה.

ראשית, עלינו להבין כי פשיטת הרגל כשלעצמה היא לא המחלה, היא המוות שבא בעקבות המחלה. בדרך כלל עסק חולה מספר שנים, בין שנתיים לארבע שנים, בטרם המחלה מכריע אותו והעסק קורס ומגיע למוות שלו – פשיטת הרגל, ולאחר מכן לביתור הגופה ולמכירת חלקיה לטובת הנושים.

כאשר העסק נולד, הוא בדרך כלל מורכב

יום ראשון, 4 באוגוסט 2013

הקדמה לפשיטת רגל - מושג ראשוני

לא אחת קורה שעסקים מתמוטטים בארץ. כאשר מדובר בחברה בע"מ גדולה, יחסית העובדים והבעלים של החברה אינם ניזוקים יחסית, מלבד אובדן מקום העבודה, האופציות ש"מתאדות" להן וכיוצ"ב, אבל אין הפונקציונרים, נושאי המשרות, ניזוקים אישית, בבחינת החוב של החברה בע"מ נשאר החוב של החברה, ועל הנושים להיפרע מתוך נכסי החברה ואין הנושים יכולים לרדת לנכסים הפרטיים של העובדים ו/או הבעלים של החברה (למעט במקרים של "הרמת מסך" בחברה בע"מ, ועל כך אפרט במאמר נפרד).


אך מה קורה כאשר מדובר בחברה בע"מ קטנה או בינונית, או בחברה שאינה בע"מ או בעוסק מורשה או בשותפות לא מוגבלת.... בכל המקרים הנ"ל, סביר להניח כי הבעלים של העסקים הנ"ל חתומים בערבות אישית, כלפי הספקים ונותני האשראי. במקרה כזה, החובות באים לפתחם של הבעלים עצמם, אשר עליהם לשאת בעצמם ומרכושם הפרטי, במלוא חובות העסק שקרס