פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום שלישי, 15 ביוני 2010

פשיטת רגל צעד אחר צעד

עשרת הצעדים הראשונים בהליך פשיטת רגל וכינוס נכסים:


הקדמה:
ראשית, פשיטת רגל הנו הליך בו יכול להיות אדם מוכרז בסופו של יום, כבעל הפטר. בעל הפטר, פרושו של דבר, שכל חובותיו של האדם, אשר נכללו בהליך פשיטת הרגל - נמחקים ובעל ההפטר מתחיל את חייו מחדש, ללא החובות. הליך זה הנו הליך של פעם אחת בחיים.
היות והליך זה הינו הזדמנות אחת בלבד בחיים "להיוולד מחדש", יש לתת את מלוא כובד הראש בתכנון מראש של כל צעד וצעד, בדרך הנכספת אל מתן צו ההפטר.

פתיחת הליך פשיטת הרגל ביוזמת החייב:
הליך פשיטת רגל יכול להתחיל הן ביוזמת החייב (החייב = מגיש הבקשה לפשיטת הרגל) והן ביוזמת הנושה (הנושה=האדם או הגופים להם החייב חייב כספים) .
כל הליך של פשיטת רגל מתחיל בהגשה של בקשה לפשיטת רגל. לשם הנוחות, נחלק את הליך פשיטת הרגל (מטעם החייב) לעשרים צעדים פשוטים:

הצעד הראשון:
את הבקשה לפשיטת רגל יש להגיש על טופס 4, הידוע גם כטופס "בקשת החייב/ת למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל". החייב חייב לחתום על טופס הבקשה, כאשר עורך הדין המטפל בבקשת פשיטת הרגל, מאמת את חתימתו של המבקש (החייב = המבקש).הצעד השני:
אל טופס הבקשה לפשיטת רגל, יש לצרף את טופס 5, הקרוי גם "דין וחשבון על חובות ונכסים". מילוי כל הפרטים הידועים לחייב או שאמורים להיות ידועים לחייב "סביר" הנם חובה שבחוק. טעות נפוצה של חייבים היא זלזול או התרשלות במילוי טופס 5. עליכם לדעת כי מילוי רשלני של טופס 5 יכול לאחר מכן ליצור בעיות שיהיה מאוד קשה לתקנן בעתיד, ומאידך קל מאוד למנוע את היווצרותן מראש.הצעד השלישי:
לאחר מילוי טופס 5, ואימות החתימות ע"י עורך דין המטפל בבקשה, עליכם לצרף לבקשה את כל הנספחים הרלוונטיים. יש לשים לב לצרף את הנספחים הרלוונטיים בלבד, לא "לנדב" מידע לנושים העלול לפגוע בניהול הליך פשיטת הרגל ולא להחסיר מידע, שלאחר מכן יהיה צורך בו כדי לסייע לחייב להגיע לייעדו – הכרזתו כפושט רגל ומתן צו כינוס נכסים.

ההליך המומלץ על ידי, כעורך דין המתמחה בהליכי פשיטות רגל, הוא העברת מלוא המידע מהחייב אל עורך הדין, ולתת לעורך הדין להוות כמעין "סנן" או נווט מידע, באופן בו עורך הדין דואג לאינטרסים של החייב בצורה הטובה ביותר.הצעד הרביעי:
מילוי וצירוף של טופס 5א, הידוע גם כ"כתב ויתור סודיות". טופס זה כשמו כן הוא, החייב מודיע כי הוא מוותר על הסודיות של כל ענייניו הכלכליים, כל בנק, חברה, גוף כלכלי, רשות ממשלתית וכיוצ"ב הנמצא בידיה מידע כלכלי או "דמוי כלכלי" על החייב, יהיה רשאי (ובנסיבות מסוימות – אף חייב) למסור מידע זה לידי כונס הנכסים הרשמי או מי מטעמו. קחו בחשבון, שהחל מרגע מסירת טופס ויתור הסודיות לכנ"ר (כונס הנכסים הרשמי) נגמרו כל הסודות הכלכליים שלכם, ומעתה ואילך הכנ"ר יודע הכל.הצעד החמישי:
תצהיר הסתבכות כלכלית על כל צרופותיו. על החייב להכין ולחתום על תצהיר מטעמו, המסביר בצורה כרונולוגית ופשוטה, מדוע הסתבך, כיצד נוצרה ההסתבכות, ממה נובעת הסתבכותו הכלכלית, כיצד נוצרו החובות וכיוצ"ב. בצמוד לתצהיר יש לצרף כל מסמך התומך בטענות החייב.כאשר כותבים את התצהיר, יש להקפיד על מספר כללים:

- בהירות התצהיר והימנעות מאסוציאציות.

- לכתוב את התצהיר בצורה כרונולוגית ובשפה פשוטה.

- התצהיר צריך לתמוך בגרסת החייב ולהיות כזה שיציג את החייב כאדם שהסתבך בתום לב.

- מעל הכל, התצהיר חייב להיות אמת. די שתתפסו בשקר אחד באחת החקירות אצל הכנ"ר, על מנת שכל המאמץ שלכם ושל עורך דינכם ירד לטמיון.טיפ:  תצהיר ההסתבכות הכלכלית הוא החלק החשוב ביותר בבקשת פשיטת הרגל. על תצהיר זה החייב נחקר במסגרת    אסיפות הנושים, חקירות הכונס הרשמי ובית המשפט.הצעד השישי:
צרפו לבקשת פשיטת הרגל את המסמכים הבאים:

- יפויי כוח מכם אל עורך דינכם, המייפה את כוחו לטפל בתיק הפש"ר (פש"ר = פשיטת רגל) עבורכם.

- צילום תעודת זהות + ספח פתוח, כאשר התמונה שלכם נראית ברור באופן בו ניתן לזהותכם.

- תמצית ותדפיס של כל תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים כנגדכם, סגורים ופעילים.

- חוזה שכירות, במידה ואתם מתגוררים בשכירות.

- מסמך הנקרא "התחייבות החייב עם הינתן צו הכינוס".

- בלשכת תל אביב: תמונת פספורט צבעונית של החייב.

- סך מזומן של 2,530 ₪, בעבור אגרת פתיחת תיק בכנ"ר.הצעד השביעי:
גשו, בשעות קבלת הקהל, אל לשכת כונס הנכסים הרשמי אליה אתם שייכים, בהתאם למחוז מגוריכם, יחד עם החומר הנ"ל, בשלושה סטים. במשרדי הכנ"ר עורך דינכם כבר יידע היכן לפתוח את התיק (אך עדיף שגם אתם תהיו נוכחים. לעיתים נוכחותכם יכולה לסייע לקצר את ההליכים, במקרה של חוסר או פגם בניירת ואשר ניתן לתקנו במקום).הצעד השמיני:
לאחר פתיחת התיק, תקבלו את טופס 5ב מאת הכנ"ר. טופס זה מאשר לכם לפתוח תיק פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי הרלוונטי לפי מחוז מגוריכם.הצעד התשיעי:
גשו לבית המשפט המחוזי ופתחו תיק. לאחר פתיחת התיק על ידי עורך דינכם, יש להעביר את אישור פתיחת התיק לידי הכנ"ר, על מנת שהכנ"ר ידע למסור תגובתו בבית המשפט.הצעד העשירי:
המתינו בסבלנות לקביעת מועד חקירה על ידי הכנ"ר.את עשרת הצעדים הבאים (צעד 11 עד צעד 20) אעלה במאמרי הבא.

מקווה שפישוט המידע הנ"ל יסייע לחייבים המועמדים להליך פשיטת הרגל, להוריד את מפלס החרדה.

אין תגובות:

פרסום תגובה