פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום שלישי, 15 ביוני 2010

פשיטת רגל צעד אחר צעד

עשרת הצעדים הראשונים בהליך פשיטת רגל וכינוס נכסים:


הקדמה:
ראשית, פשיטת רגל הנו הליך בו יכול להיות אדם מוכרז בסופו של יום, כבעל הפטר. בעל הפטר, פרושו של דבר, שכל חובותיו של האדם, אשר נכללו בהליך פשיטת הרגל - נמחקים ובעל ההפטר מתחיל את חייו מחדש, ללא החובות. הליך זה הנו הליך של פעם אחת בחיים.
היות והליך זה הינו הזדמנות אחת בלבד בחיים "להיוולד מחדש", יש לתת את מלוא כובד הראש בתכנון מראש של כל צעד וצעד, בדרך הנכספת אל מתן צו ההפטר.

פתיחת הליך פשיטת הרגל ביוזמת החייב:
הליך פשיטת רגל יכול להתחיל הן ביוזמת החייב (החייב = מגיש הבקשה לפשיטת הרגל) והן ביוזמת הנושה (הנושה=האדם או הגופים להם החייב חייב כספים) .
כל הליך של פשיטת רגל מתחיל בהגשה של בקשה לפשיטת רגל. לשם הנוחות, נחלק את הליך פשיטת הרגל (מטעם החייב) לעשרים צעדים פשוטים: