פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום רביעי, 22 בדצמבר 2010

חוזה שכירות דירה – מה להדגיש ומה להכחיש – עשר שאלות ותשובות נפוצות:

שאלה: השוכר עזב את הדירה שלא בהסכמה וטרם תום החוזה- האם להשתמש בערבות הבנקאית שהפקיד ?

תשובה: ניתן להשתמש בחילוט הערבות הבנקאית, כל עוד הדבר נעשה בתום לב. על בעל הבית לתת התראה בכתב לשוכר, כי בכוונתו לעשות שימוש בערבות הבנקאית, אלא אם השוכר יתקן את הפרת החוזה תוך תקופה קצובה.

כמו כן, לאחר שבעל הבית עושה שימוש בערבות הבנקאית, עליו להחזיר לשוכר את הפרשי הכספים (במידה ונותרו כאלו) ולא לקחת אותם לעצמו, כפיצוי על עוגמת הנפש, הטירחה וכיוצ"ב.

לעניין זה, ניתן גם לקרוא את פסק דין החשוב בעניין וקס נגד פדידה. 


שאלה: אני שכיר / עצמאי ונהנה מדמי שכירות, בגין דירה שבבעלותי. האם עלי לשלם מס הכנסה

יום שלישי, 15 ביוני 2010

פשיטת רגל צעד אחר צעד

עשרת הצעדים הראשונים בהליך פשיטת רגל וכינוס נכסים:


הקדמה:
ראשית, פשיטת רגל הנו הליך בו יכול להיות אדם מוכרז בסופו של יום, כבעל הפטר. בעל הפטר, פרושו של דבר, שכל חובותיו של האדם, אשר נכללו בהליך פשיטת הרגל - נמחקים ובעל ההפטר מתחיל את חייו מחדש, ללא החובות. הליך זה הנו הליך של פעם אחת בחיים.
היות והליך זה הינו הזדמנות אחת בלבד בחיים "להיוולד מחדש", יש לתת את מלוא כובד הראש בתכנון מראש של כל צעד וצעד, בדרך הנכספת אל מתן צו ההפטר.

פתיחת הליך פשיטת הרגל ביוזמת החייב:
הליך פשיטת רגל יכול להתחיל הן ביוזמת החייב (החייב = מגיש הבקשה לפשיטת הרגל) והן ביוזמת הנושה (הנושה=האדם או הגופים להם החייב חייב כספים) .
כל הליך של פשיטת רגל מתחיל בהגשה של בקשה לפשיטת רגל. לשם הנוחות, נחלק את הליך פשיטת הרגל (מטעם החייב) לעשרים צעדים פשוטים: