פרטים ליצירת קשר עם משרד עורכי הדין מיכאל גנון ושות':

מיכאל גנון, עורך דין

יצירת קשר:

כתובת המשרד: רח' בן גוריון 33 (בית אלבה), הרצליה

ת.ד. 3082 הרצליה 4613002

טל': 0773007488 ; נייד: 0526883027 ; פקס: 153773007489

*
דוא"ל: Advganon@gmail.com

"שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול" , תלמוד בבלי, שבת לב (א)

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה":

מספר המבקרים בבלוג "הפקולטה"

יום ראשון, 25 בינואר 2009

תיעוד מצולם ומוקלט של עריכת צוואה ואישורה

הואיל ואין אדם יודע את פקודת יומו ואת מידת ימיו והואיל וברצוני לצוות על אשר ייעשה ברכושי לאחר מותי...
"דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת" (קהלת, פרק א', פסוק ד'), אמר שלמה המלך, ואכן, כך היו פני הדברים, מאז ומעולם. והארץ, היינו - רכושו של אדם, נשאר אחרי מותו ליורשיו, ובאין הסדר ידוע ותקף מראש, עלולות לפרוץ בין היורשים, מלחמות ירושה, אשר לעיתים קרובות, יוצרות בתוך המשפחה, קרע בלתי ניתן לאיחויי.


להלן מספר מקרים מהמציאות:
פסק דין עז 40080/04, עיזבון המנוחה ב.ה. נגד א.כ., מתחיל במילים אלו, הנאמרות בצער, ע"י כבוד השופט בן ציון גרינברגר, בבית המשפט לעינייני משפחה בירושלים:

"בפרשה עגומה ומצערת זו נחלקים בני משפחתה של המנוחה, ב.ה. ז"ל (להלן: "המנוחה"), לשני מחנות. המנוחה ערכה בחייה שתי צוואות,
וכל צד מבקש לקיים צוואה אחת, זו אשר לטובתו, ומתנגד לקיום הצוואה האחרת, בטענת השפעה בלתי הוגנת".

פסק דין עז 1120/01, הוריה סורוקה נ' סרג'יו קלמנוביץ, מתחיל במילים הבאות, מפי השופט א. גלובינסקי, מבית המשפט לענייניי משפחה בחיפה:

"בתאריך 3.1.01 הגיש המבקש מס' 1 התנגדות לאותה בקשה, בטענה שאותו מסמך אינו צוואה אשר נערכה על ידי המנוח, אלא צוואה אשר נערכה עבור המנוח ואינה נושאת את חתימתו. כן נטען כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המנוח, וכי העדים הרשומים באותו מסמך כעדי הצוואה לא נכחו במקום בעת עריכתה".

בפסק דין עז 99 / 15230 יצחק ליברמן נ' שלומית דנוס, בבית המשפט לענייניי משפחה במחוז ת"א, נלחמו אח למול אחות, מלחמת ירושה על רכוש אימם המנוחה, כאשר אחת מטענות הבת, כנגד צוואת אימה, הייתה "העדר צלילות דעת".


כל מקרים אלו ואחרים, ניתן היה למנוע אותם מהיסוד, באמצעות צוואה בעדים, מצולמת, מתועדת ומוקלטת בווידאו.

משרד עורכי הדין, מיכאל גנון ושות', עורך צוואות בעדים, חתומות ומאומתות כדין, כאשר כל התהליך הבא, מצולם ומוקלט בווידאו, באיכות שמע ותמונה גבוהות ביותר, ולאחר מכן צילום התהליך כולו מועבר ודיסק DVD עם העתק ללקוח והעתק שנשמר בכספת עורך הדין.

תהליך הכנת וחתימת הצוואה, במשרד עורכי הדין, מיכאל גנון ושות', כולל את התהליכים הבאים:

התהליכים הבאים מצולמים, מוקלטים ומתועדים בווידיאו:
• שיחת חולין המתנהלת בין עורך הדין ללקוח, בה מוכיח הלקוח את צלילות דעתו והתמצאותו בענייניי המציאות.
• הפגישה בה מסביר בע"פ המצווה לעורך הדין, מה הוא רוצה שיעשה ברכושו לאחר מותו.
• פגישה שנייה, בה מסביר עורך הדין ללקוח, מה רשום בצוואתו ומה יקרה ברכושו, לאחר מותו.
• חתימת הצוואה ע"י הלקוח וכן חתימת הצוואה על ידי העדים, לאחר שבדקו ואימתו את זהות המצווה.


לאחר חתימת הצוואה, משרד עורכי הדין מבצע את הפעולות הבאות:• מתן מקור הצוואה או העתק נאמן למקור של הצוואה ללקוח.
• שמירה של הצוואה המקורית או העתק נאמן למקור במשרד עורכי הדין.
• הכנת שני העתקים של הווידיאו, המתעד את כל האמור לעיל, וצריבתם על גבי שני דיסקים DVD, כאשר העתק אחד מועבר אל הלקוח וההעתק השני נשמר במשרד עורכי הדין.
• הפקדת הצוואה המקורית או העתק נאמן למקור שלה, במשרדי רשם הירושה (אופציונאלי - לפי החלטת הלקוח).


יתרונות שיטת משרד עורכי הדין, מיכאל גנון ושות':• לא ניתן לערער על צלילות דעתו של המצווה, שכן בשיחת החולין המתועדת, ניתן לראות, לשמוע וללמוד היטב, כי דעתו של המצווה - צלולה.
• לא ניתן לטעון כי המצווה הוטעה או לא ידע על מה הוא חותם.
• לא ניתן לטעון כי לא המצווה חתם על הצוואה וכי חתימתו זוייפה.
• לא ניתן לטעון כי המצווה לא חתם בנוכחות העדים וכי העדים אימתו את חתימתו.
• התיעוד בווידיאו, שמור בטכנולוגית HD, כאשר העתק נשמר במשרד עורכי הדין, ללא כל הגבלת זמן.
• הצוואה מקורית או העתק נאמן למקור שלה, נשמר במשרד עורכי הדין, ללא הגבלת זמן.
• ניתן להפקיד את הצוואה המקורית או העתק נאמן למקור שלה, ברשם הירושה, כך שלא ניתן יהיה לטעון לזיוף בצוואה, לאחר שנחתמה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ושאלה,
באיחולי עד מאה כעשרים !

אין תגובות:

פרסום תגובה